Der Artikel wird am Ende des Bestellprozesses zum Download zur Verfügung gestellt.

PRINCE2 - Skuteczne zarzadzanie projektami

 EPUB
Nicht lieferbar | Lieferzeit: Artikel nicht lieferbar I
eBook Typ:
Adobe Digital Editions
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
Adobe DRM [Hard-DRM]
Beschreibung:

Zaktualizowane wytyczne na rok 2017 (zmienione po raz pierwszy od 2009 roku), klada duzy nacisk na skalowalnosc i elastycznosc metodyki oraz na to, jak najlepiej dostosowac ja do zlozonosci i specyficznych wymagan projektu.Najlepsze praktyki reprezentowane przez metodykA PRINCE2 sA wspierane przez system oferujA cy trzy poziomy certyfikacji: Foundation, Practitioner i Professional.Metodyka PRINCE2 skA ada siA z siedmiu tematw, zasad i procesw oraz wyposaA a praktykw w umiejA tnoA ci i wiedzA do zarzA dzania projektami w szerokim zakresie A rodowisk.Od czasu do czasu sA yszymy, A e jedynA staA A na A wiecie jest zmiana, a PRINCE2 ewoluuje, aby reagowaA na zmiany w praktyce biznesowej. JednoczeA nie kluczowe elementy PRINCE2 pozostajA staA e: zakorzenione w realiach A ycia zawodowego i jak zawsze odpowiednie. SiA a tej metodyki wywodzi siA z dziesiA tek lat najlepszych praktyk zarzA dzania projektami w rA nych organizacjach i branA ach"e;Peter Hepworth, dyrektor generalny AXELOSGA WNE KORZYAsCI Z AKTUALIZACJIZwiA kszony nacisk na dostosowanie PRINCE2 do potrzeb organizacji i rA norodnych A rodowisk projektowychUkazuje wiA kszy zwiA zek miA dzy tematami i zasadamiZmiana struktury rozdziaA w Tematy"e; w celu uwzglA dnienia typowych przykA adw dostosowaniaZapewnienie lepszych wytycznych w zakresie praktycznego zastosowania metodyki, z licznymi przykA adami i wskazwkami W podrA czniku wprowadzono udoskonalenia struktury i formatu, aby uA atwiA nawigacjA i korzystanie z niego Zaktualizowane wskazwki i egzaminy zostaA y opracowane w ramach wspA pracy z ponad 100 czA onkami zespoA u twrcw, w tym praktykw, trenerw i konsultantwZnana struktura PRINCE2, skA adajA ca siA z siedmiu zasad, tematw i procesw, pozostaA a niezmienna
Zaktualizowane wytyczne na rok 2017 (zmienione po raz pierwszy od 2009 roku), klada duzy nacisk na skalowalnosc i elastycznosc metodyki oraz na to, jak najlepiej dostosowac ja do zlozonosci i specyficznych wymagan projektu.Najlepsze praktyki reprezentowane przez metodykA PRINCE2 sA wspierane przez system oferujA cy trzy poziomy certyfikacji: Foundation, Practitioner i Professional.Metodyka PRINCE2 skA ada siA z siedmiu tematw, zasad i procesw oraz wyposaA a praktykw w umiejA tnoA ci i wiedzA do zarzA dzania projektami w szerokim zakresie A rodowisk.Od czasu do czasu sA yszymy, A e jedynA staA A na A wiecie jest zmiana, a PRINCE2 ewoluuje, aby reagowaA na zmiany w praktyce biznesowej. JednoczeA nie kluczowe elementy PRINCE2 pozostajA staA e: zakorzenione w realiach A ycia zawodowego i jak zawsze odpowiednie. SiA a tej metodyki wywodzi siA z dziesiA tek lat najlepszych praktyk zarzA dzania projektami w rA nych organizacjach i branA ach"e;Peter Hepworth, dyrektor generalny AXELOSGA WNE KORZYAsCI Z AKTUALIZACJIZwiA kszony nacisk na dostosowanie PRINCE2 do potrzeb organizacji i rA norodnych A rodowisk projektowychUkazuje wiA kszy zwiA zek miA dzy tematami i zasadamiZmiana struktury rozdziaA w Tematy"e; w celu uwzglA dnienia typowych przykA adw dostosowaniaZapewnienie lepszych wytycznych w zakresie praktycznego zastosowania metodyki, z licznymi przykA adami i wskazwkami W podrA czniku wprowadzono udoskonalenia struktury i formatu, aby uA atwiA nawigacjA i korzystanie z niego Zaktualizowane wskazwki i egzaminy zostaA y opracowane w ramach wspA pracy z ponad 100 czA onkami zespoA u twrcw, w tym praktykw, trenerw i konsultantwZnana struktura PRINCE2, skA adajA ca siA z siedmiu zasad, tematw i procesw, pozostaA a niezmienna

Kunden Rezensionen

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.